Bằng sáng chế

Với nền tảng là Doanh nghiệp khoa học, BiFi có đội ngũ cán bộ nghiên cứu nhiều kinh nghiệm đứng đầu là Chủ tịch hội đồng quản trị, TS. Lê Văn Tri đã đạt được hai bằng độc quyền sáng chế về lĩnh vực Phụ gia xây dựng và nhiều giải pháp hữu ích.

Nghiên cứu sản phẩm mới là hoạt động sống còn của BiFi nhằm tạo ra những sản phẩm có tính đột phá, ví dụ như hiện nay BiFi đang nghiên cứu loại phụ gia đặc biệt cho bê tông Mác cực cao ≥ 100 MPa nhằm cũng cấp giải pháp cho những công trình đặc biệt.

Bang-doc-quyen-Sang-che---p

Bang-doc-quyen-sang-che


Tin cũ hơn: