Hỏi đáp

Bê tông là gì? Hỗn hợp bê tông là gì?

Bê tông là vật liệu đá nhân tạo do hỗn hợp của các chất kết dính vô cơ (xi măng, vôi silic, thạch cao...) nước và các hạt rời rạc của cát, sỏi, đá răm ...

Phụ gia cho bê tông là gì?

Phụ gia cho bê tông là những hợp chất hay hỗn hợp các hợp chất chất vô cơ, hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp mà khi cho một lượng nhỏ vào hỗn ...

Tại sao lại cần phụ gia cho bê tông?

Khi sử dụng phụ gia cho bê tông sẽ cải thiện các tính chất của bê tông cũng như hỗn hợp bê tông, cụ thể như tăng tính lưu động của hỗn hợp bê tông, gi...

Lịch sử nghiên cứu và sử dụng phụ gia cho bê tông trên thế giới?

Việc đưa vào bê tông các sản phẩm khác nhau (phụ gia) nhằm cải thiện một vài tính chất của chúng, được thực hiện ngay từ thời kỳ đầu của việc s...

Lịch sử nghiên cứu và sử dụng phụ gia cho bê tông ở Việt Nam?

Ở nước ta việc nghiên cứu và sử dụng phụ gia hóa học cho bê tôngxây dựng mới được thực hiện từ những năm 60 của thế kỷ này, đánh dấu bằng việc ng...

Có bao nhiêu loại phụ gia bê tông, cách phân loại như thế nào?

Phụ gia được phân loại theo thành phần, theo công năng và theo các yêu cầu đặc biệt. Theo phân loại của Hiệp hội quốc gia về phụ gia (SYNAD) của pháp thì cá...