Hỏi đáp

Phụ gia giảm nước là gì? Tác dụng của chúng như thế nào?

Đó là các phụ gia truyền thống được dùng ở Việt Nam từ những năm 60 cho phép giảm nước trong khi trộn để có cùng tính dễ đổ, hoặc tăng tính dễ đổ v...

Cơ chế tác dụng của phụ gia giảm nước?

+) Tác dụng giảm nước do giảm sức căng bề mặt

Khi cho phụ gia giảm nước vào hỗn hợp bê tông các phân tử trong phụ gia tan vào dung dịch, hấp phụ lên bề m...

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết là gì?

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết là phụ gia mà khi cho vào hỗn hợp bê tông có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết của hỗn hợp bê tông.

Các nguyên liệu thườ...

Cơ chế tác dụng của phụ gia chậm ninh kết?

Theo thuyết của Hansen, các chất làm lắng đọng trên bề mặt các hạt ximăng chưa thuỷ hoá nhờ sự hấp phụ ion, các liên kết hiđro hoặc lưỡng cực sẽ tạo r...

Phụ gia siêu dẻo là gì? nó được sử dụng với mục đích gì? Khi sử dụng phải chú ý những điểm gì?

Phụ gia siêu dẻo là loại phụ gia có thể làm giảm lượng nước trong khi trộn hỗn hợp bê tông rất nhiều, nhưng nó khác với loại phụ gia giảm nước bình th...

Hiện nay có bao nhiêu loại phụ gia siêu dẻo?

Căn cứ vào thành phần hóa học của nguyên liệu chính thì có thể phân các loại sau đây:

1. Phụ gia siêu dẻo gốc Lignosulphonate (LS)

Là loại phụ gia siêu dẻo thế...