Hỏi đáp

Cơ chế tác dụng của phụ gia siêu dẻo?

Các chất siêu dẻo gồm các phần tử rất lớn (kính thước keo) khi hoà tan trong nước để tạo ra các ion mang điện cực âm rất cao (anion). Mặc dù ta không biết ...

Phụ gia cuốn khí là gì?các nguyên liệu gốc tạo nên sản phẩm phụ gia cuốn khí là gì?

Là loại phụ gia có tác dụng tạo ra rất nhiều các bọt khí nhỏ trong bê tông để nâng cao khả năng chịu đóng băng và tan của bê tông, tăng tính linh động củ...

Vai trò và tác dụng của phụ gia cuốn khí là gì?Nó thường được sử dụng trong những trường hợp nào?

Trong bê tông tươi các bọt khí đóng hai vai trò: Đầu tiên là vai trò của một chất lỏng thay thế một phần nước, sau đó là vai trò của một chất trơ, thay th...

Phụ gia đông dứng nhanh là gì?Phụ gia đông cứng nhanh được sử dụng với mục đích gì? Tác dụng của chúng ra sao?

Phụ gia đông cứng nhanh là phụ gia mà khi cho vào hỗn hợp bê tông có tác dụng rút ngắn thời gian ninh kết của hỗn hợp bê tông

Dùng để trợ giúp đổ bê tông...

Phụ gia kỵ nước là gì? Cách tác động của phụ gia gia này như thế nào? Các loại phụ gia này được ứng dụng cho mục đích gì?

Phụ gia kỵ nước là các phụ gia cải thiện tính chống thấm nước dưới áp lực của bê tông và chống ẩm bằng cách ngăn sự hấp phụ mao quản trong bê tông.

C...

Phụ gia chống thấm là gì? Tác dụng của chúng như thế nào? Nó thường được tạo nên từ các nguyên liệu gì? Các ứng dụng của chúng ở đâu?

Là loại phụ gia để giảm mức độ truyền dẫn hơi nước ẩm tiết ra trong dạng lỏng hay hơi nước từ trong bê tông hay đi qua bê tông. Các loại phụ gia này th...