Hỏi đáp

Phụ gia trợ bơm là gì? Tác dụng của chúng như thế nào?

Là loại phụ gia để cho bê tông trơn hơn, dễ dàng bơm bê tông cho cự ly xa tránh phân tầng bê tông. Tác dụng của loại phụ gia này là ép nước ở trong hồ xi m...

Phụ gia trương nở là gì? Phương thức hoạt động của chúng như thế nào?

Phụ gia này làm tăng thể tích của vữa hoặc của bê tông để sản xuất vữa bơm cho bu lông neo, chèn chân cột, sản xuất bê tông tự ứng suất.

Loại phụ gia n...

Có phải trên thị trường có bán những loại phụ gia mà bê tông không cần được bảo dưỡng vẫn đạt cường độ

Có phải trên thị trường có bán những loại phụ gia mà bê tông không cần được bảo dưỡng vẫn đạt cường độ, giảm tỷ lệ lỗ rỗng và độ chống mài m...

Có thể giải thích rõ hơn việc dùng phụ gia có thể giảm khá lớn khối lượng xi măng?

Cường độ của bê tông tỷ lệ thuận với lượng N/X, nếu tỷ lệ N/X càng nhỏ cường độ của bê tông càng cao. So sánh bê tông không dùng phụ gia và bê tông d...

Thông thường khi tính thành phần cấp phối bê tông, tỷ lệ N/X đã được tính để đủ cho phản ứng thuỷ hoá trong bê tông.

Thông thường khi tính thành phần cấp phối bê tông, tỷ lệ N/X đã được tính để đủ cho phản ứng thuỷ hoá trong bê tông. Nhưng khi dùng sản phẩm phụ gia th...

Xin cho biết thời gian giữ độ dẻo của bê tông và tốc độ phát triển cường độ bê tông theo thời gian như thế nào?

Một số sản phẩm phụ gia có tác dụng tăng độ dẻo và phát triển nhanh cường độ bê tông. Xin cho biết thời gian giữ độ dẻo của bê tông và tốc độ phát...