Có thể sử dụng hai hay nhiều sản phẩm phụ gia trong cùng một khối lượng thi công?

Tuỳ theo trường hợp có thể sử dụng một hay nhiều sản phẩm phụ gia trong một khối lượng bê tông, trước khi sử dụng nên tham khảo ý kiến của các hãng sản xuất phụ gia để tránh những trường hợp đáng tiếc do các sản phẩm phụ gia không tương thích với nhau.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: