Có ý kiến cho rằng các loại xi măng khác nhau có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của các loại phụ gia khác nhau? Điều đó có đúng không?

Đúng, Thực tế cho thấy các phụ gia ở Việt Nam có thể nhận thấy là mỗi loại xi măng cụ thể thì tác dụng của mỗi loại phụ gia cũng khác nhau. Thị trường xi măng của ta rất đa dạng, với nhiều loại xi măng được sản xuất theo các công nghệ khác nhau có nguồn từ nhiều nước khác nhau hoặc tự trong nước sản xuất. Ví dụ: Hoàng thạch, Bỉm Sơn, Bút Sơn, Nghi Sơn, Sao Mai ... hoặc là những loại ximăng địa phương sản xuất theo công nghệ lò đứng nhập từ Trung Quốc. Do đó trước khi định áp dụng một loại phụ gia cụ thể cho từng loại xi măng cụ thể cần thử nghiệm để đưa ra quyết định phù hợp nhất