Khi sử dụng phụ gia với liều lượng không hợp lý sẽ gây những tác dụng phụ gì?

- Nếu sử dụng phụ gia với liều lượng ít hơn so với khuyến cáo của nhà sản xuất thì tác động của phụ gia lên bê tông sẽ ít hiệu quả.

- Còn nếu sử dụng phụ gia quá liều lượng quy định thì thời gian ninh kết của bê tông thông thường sẽ bị kéo dài có khi lên đến hơn một ngày, trong những trường hợp như vậy cần phải bảo dưỡng cẩn thận để bê tông không bị nứt bề mặt. Nếu liều lượng vượt quá khuyến cáo cũng có thể làm cho bê tông bị phân tầng, tách nước. Do đó cần phải tuân thủ các nguyên tắc hướng dẫn sử dụng đối với mỗi loại phụ gia khác nhau do nhà sản xuất cung cấp.