Ở các công trình xây dựng vùng nước lợ, nước mặn phụ gia đựoc sử dụng như thế nào để có hiệu quả cao nhất?

Các nhà sản xuất thường sẽ đưa ra loại phụ gia dùng cho các công trình xây dựng ở những vùng nước lợ và nước mặn. Khi sử dụng phụ gia siêu hoá với liều lượng thích hợp kết hợp với một loại phụ gia khoáng hoạt tính sẽ chống thấm và chống ăn mòn cho bê tông ở các vùng nước lợ, nước mặn.