Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết là gì?

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết là phụ gia mà khi cho vào hỗn hợp bê tông có tác dụng kéo dài thời gian ninh kết của hỗn hợp bê tông.

Các nguyên liệu thường có trong thành phần của phụ gia làm chậm đông cứng bán ngoài thị trường là các chất hữu cơ thuộc các loại sau đây:

  • Các Lignosulfonat canxi, natri và amonium, chúng chứa ít nhiều đường;
  • Các axit và các muối của axit hyđroxy cacboxilic;
  • Các hydrat cacbon: gluco, sacaro, tinh bột, xenlulô.

Tác dụng của chúng có thể biểu hiện ở mức độ khác nhau phụ thuộc tính chất của ximăng và các liều lượng sử dụng. Nói chung, các chất làm chậm đông cứng giảm nhiều cường độ ở tất cả các ngày tuổi ban đầu và giảm nhiệt thuỷ hoá một cách tương ứng.

Lưu ý khi sử dụng phụ gia quá liều lượng, nó có nguy cơ làm chậm đáng kể thời gian ninh kết và điều đó có thể không tỷ lệ thuận với lượng phụ gia pha vào.

Các chất kéo dài thời gian ninh kết được kiến nghị trong các trường hợp sau đây.

- Thi công trong thời tiết nóng;

- Vận chuyển đường dài;

- Bê tông trộn sẵn;

- Bê tông bơm;

- Vữa trát phun;

- Các tấm be tông mỏng tránh lộ cốt liệu sau khi đổ;

- Thi công phụt


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: