Tỷ lệ pha trộn thông thường của các loại phụ gia cho bê tông theo từng Mác như thế nào?

Tỷ lệ pha trộn thông thường của phụ gia hoá dẻo thông thường từ: 0,2 - 0,8 lít cho 100 kg ximăng. Phụ gia hoá dẻo thường được sử dụng cho bê tông có mác £30 MPa. Tỷ lệ pha trộn cuả phụ gia siêu hoá dẻo thông thường là: 0,6 - 1,4 lít cho 100 kg xi măng. Phụ gia siêu hoá dẻo thường đựơc sử dụng cho bê tông có mác >30MPa. Tỷ lệ pha trộn của phụ gia siêu dẻo cao cấp (thế hệ thứ 3) thường là: 0,5 - 2 lít cho 100 kg xi măng. Phụ gia siêu dẻo thế hệ mới được sử dụng cho mác >40 MPa. Tuy nhiên do cường độ bê tông phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cát (cỡ hạt, loại cát), đá (cấp phối hạt, loại đá), xi măng, nên để có được một cấp phối hợp lý nhất nên tiến hành thí nghiệm cấp phối bê tông. Trong từng trường hợp cụ thể và có sự tư vấn của hãng sản xuất phụ gia