Phụ gia cuốn khí


Phụ gia cuốn khí
Xem cỡ ảnh lớn

 

Phụ gia cuốn khí

 

Những mục tiêu

Cuốn khí trong vữa xi măng (lên tới 20%).

Sản xuất vữa xi măng theo các tiêu chuẩn NF EN413, ASTMC91 hoặc tiêu chuẩn nước sở tại

Duy trì lượng bọt khí, kiểm soát lượng bọt khí theo tiêu chuẩn và phân bổ đều bọt khí trong vữa xi măng

 

Lợi ích kỹ thuật

Cuốn khí và kiểm soát lượng khí bên trong vữa (tới 20%)

Tăng độ chảy dẻo của vữa

Cải thiện khả năng chống thấm của vữa xi măng.

Tăng khả năng chống nứt vỡ trong điều kiện băng giá.

Nâng năng suất máy nghiền.

Cải thiện khả năng vận chuyển xi măng rời.

Cải thiện thời gian ninh kết và cường độ 28 ngày

 

Lợi ích kinh tế

Tăng năng suất thiết bị:

Tăng năng suất máy nghiền

Tăng khả năng vận chuyển và đóng gói xi măng

Giảm chi phí sản xuất:

Tiết kiệm điện năng

Giảm chi phí bảo dưỡng

Tiết kiệm Clinker

Giảm khí CO2