Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2016

TUYỂN DỤNG THÁNG 9/2016

Với triết lý kinh doanh lấy nguồn lực con người là trung tâm của mọi hoạt động, công ty Cổ phần Bifi tự hào là một môi trường đủ sức cạnh tranh thu hút ...